LAUDHILL, Cư gia
tìm được 210 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 14
Số MLS: F10070897
Kích cỡ nhà: 11.329 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10073582
Kích cỡ nhà: 15.889 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10075307
Kích cỡ nhà: 8.366 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.366 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10047773
Kích cỡ nhà: 9.694 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.694 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10077358
Kích cỡ nhà: 9.316 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.316 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10076623
Kích cỡ nhà: 12.398 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10081928
Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10078690
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10081697
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10057639
Kích cỡ nhà: 8.947 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.947 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10032968
Kích cỡ nhà: 7.748 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.748 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10079298
Kích cỡ nhà: 8.831 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.831 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10082351
Kích cỡ nhà: 13.840 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10082369
Kích cỡ nhà: 7.503 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.503 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 14
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only