LAUDHILL, Cư gia
tìm được 191 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 13
Số MLS: F10070897
Kích cỡ nhà: 11.329 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10073582
Kích cỡ nhà: 15.889 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10047773
Kích cỡ nhà: 9.694 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.694 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10067279
Kích cỡ nhà: 8.330 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.330 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10057639
Kích cỡ nhà: 8.947 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.947 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10053017
Kích cỡ nhà: 8.052 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.052 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10032968
Kích cỡ nhà: 7.748 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.748 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10062303
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10063796
Kích cỡ nhà: 6.897 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.897 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10071013
Kích cỡ nhà: 7.126 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.126 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10067031
Kích cỡ nhà: 3.830 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.830 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10043054
Kích cỡ nhà: 7.002 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.002 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10069995
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10064051
Kích cỡ nhà: 8.778 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.778 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 13
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only