LAUDHILL, Cư gia
tìm được 171 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 12
Số MLS: F10097323
Kích cỡ nhà: 9.576 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.576 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10101095
Kích cỡ nhà: 9.694 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.694 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10101461
Kích cỡ nhà: 8.398 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.398 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10094037
Kích cỡ nhà: 7.980 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.980 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10101569
Kích cỡ nhà: 7.618 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.618 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10097225
Kích cỡ nhà: 7.015 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.015 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10097789
Kích cỡ nhà: 7.712 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.712 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10102056
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094348
Kích cỡ nhà: 7.267 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.267 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10099795
Kích cỡ nhà: 10.551 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10084543
Kích cỡ nhà: 8.254 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.254 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094978
Kích cỡ nhà: 7.748 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.748 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10063796
Kích cỡ nhà: 6.897 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.897 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 12
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only