LAUDHILL, Cư gia
tìm được 197 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 14
Số MLS: F10140215
Kích cỡ nhà: 5.452 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.452 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130587
Kích cỡ nhà: 9.182 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.182 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10130899
Kích cỡ nhà: 15.342 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10148657
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10143514
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10149131
Kích cỡ nhà: 10.183 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10149654
Kích cỡ nhà: 7.352 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.352 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10116077
Kích cỡ nhà: 7.867 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.867 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115418
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10151539
Kích cỡ nhà: 7.513 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.513 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10146172
Kích cỡ nhà: 7.775 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.775 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10142476
Kích cỡ nhà: 7.001 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.001 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10116379
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 14
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only