LAUDHILL, Cư gia
tìm được 179 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 12
Số MLS: F10117933
Kích cỡ nhà: 9.240 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.240 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10116077
Kích cỡ nhà: 7.867 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.867 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115418
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10100123
Kích cỡ nhà: 13.537 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10097789
Kích cỡ nhà: 7.712 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.712 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10126921
Kích cỡ nhà: 8.052 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.052 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10097225
Kích cỡ nhà: 7.015 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.015 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10115288
Kích cỡ nhà: 7.843 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.843 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10121711
Kích cỡ nhà: 8.297 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.297 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10128188
Kích cỡ nhà: 3.248 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.248 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10126138
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10118044
Kích cỡ nhà: 7.510 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.510 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 12
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only