LAKEWORT, Cư gia
tìm được 43 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 3
Số MLS: F10091148
Kích cỡ nhà: 219.542 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10091647
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10091280
Kích cỡ nhà: 9.753 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.753 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10085427
Kích cỡ nhà: 6.207 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.207 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10093014
Kích cỡ nhà: 10.886 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10077275
Kích cỡ nhà: 9.278 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.278 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10090220
Kích cỡ nhà: 5.502 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.502 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10092894
Kích cỡ nhà: 6.325 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.325 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10093684
Kích cỡ nhà: 5.754 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.754 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10090710
Kích cỡ nhà: 6.752 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.752 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10081962
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10088558
Kích cỡ nhà: 7.096 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.096 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10026284
Kích cỡ nhà: 7.876 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.876 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10097561
Kích cỡ nhà: 8.172 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.172 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 3
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only