DELRAY, Cư gia
tìm được 109 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: F10087466
Kích cỡ nhà: 10.855 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10073314
Kích cỡ nhà: 21.636 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10050865
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10074892
Kích cỡ nhà: 8.756 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.756 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10075979
Kích cỡ nhà: 15.782 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10080089
Kích cỡ nhà: 9.570 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.570 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10071226
Kích cỡ nhà: 41.321 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10078549
Kích cỡ nhà: 14.205 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10068563
Kích cỡ nhà: 6.464 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.464 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10076707
Kích cỡ nhà: 10.799 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10055192
Kích cỡ nhà: 10.446 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10084047
Kích cỡ nhà: 26.136 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10044261
Kích cỡ nhà: 9.098 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.098 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10080966
Kích cỡ nhà: 6.617 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.617 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10063673
Kích cỡ nhà: 6.507 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.507 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 8
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only