DELRAY, Cư gia
tìm được 135 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: F10065288
Kích cỡ nhà: 38.768 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10028960
Kích cỡ nhà: 10.855 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10073314
Kích cỡ nhà: 21.636 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10064245
Kích cỡ nhà: 5.158 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.158 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10073702
Kích cỡ nhà: 46.618 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10073281
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10005726
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10050865
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10047906
Kích cỡ nhà: 11.574 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10065158
Kích cỡ nhà: 9.570 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.570 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10071226
Kích cỡ nhà: 41.321 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10052792
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10074028
Kích cỡ nhà: 6.569 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.569 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10058780
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10064228
Kích cỡ nhà: 13.974 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 9
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only