DEERFLD, Cư gia
tìm được 333 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 23
Số MLS: F1364423
Kích cỡ nhà: 23.695 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10088155
Kích cỡ nhà: 12.303 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10032009
Kích cỡ nhà: 12.355 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10095581
Kích cỡ nhà: 10.393 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10089641
Kích cỡ nhà: 9.624 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.624 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10092692
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10081845
Kích cỡ nhà: 22.050 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10079794
Kích cỡ nhà: 9.509 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.509 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10085318
Kích cỡ nhà: 8.815 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.815 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10061850
Kích cỡ nhà: 9.731 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.731 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10084380
Kích cỡ nhà: 8.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F1367424
Kích cỡ nhà: 10.127 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10090560
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10024954
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 23
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only