DAVIE, Cư gia
tìm được 130 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: F10035520
Kích cỡ nhà: 41.752 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10044011
Kích cỡ nhà: 54.435 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10051798
Kích cỡ nhà: 35.397 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F1314555
Kích cỡ nhà: 410.771 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10035310
Kích cỡ nhà: 135.036 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10034754
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10056369
Kích cỡ nhà: 35.040 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: F10030175
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F1262169
Kích cỡ nhà: 72.107 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10077286
Kích cỡ nhà: 36.606 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10081568
Kích cỡ nhà: 40.607 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10076133
Kích cỡ nhà: 40.712 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10034811
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10073972
Kích cỡ nhà: 35.102 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10021945
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Trang Kết Quả 1 of 9
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only