DANIA, Cư gia
tìm được 45 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 3
Số MLS: F10144362
Kích cỡ nhà: 8.112 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.112 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10126494
Kích cỡ nhà: 12.612 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10140713
Kích cỡ nhà: 4.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10140710
Kích cỡ nhà: 4.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10142465
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10113253
Kích cỡ nhà: 4.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10152457
Kích cỡ nhà: 7.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.450 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10113249
Kích cỡ nhà: 4.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10068081
Kích cỡ nhà: 4.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10141541
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10149824
Kích cỡ nhà: 7.020 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.020 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10134312
Kích cỡ nhà: 6.284 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.284 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10149300
Kích cỡ nhà: 11.386 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 3
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only