COCOCRK, Cư gia
tìm được 176 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 12
Số MLS: F10076885
Kích cỡ nhà: 6.710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.710 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10140986
Kích cỡ nhà: 10.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10138165
Kích cỡ nhà: 7.568 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.568 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10112641
Kích cỡ nhà: 12.953 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10141402
Kích cỡ nhà: 6.511 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.511 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10137319
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10137587
Kích cỡ nhà: 5.197 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.197 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10140654
Kích cỡ nhà: 14.971 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10132353
Kích cỡ nhà: 12.819 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10074983
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10129044
Kích cỡ nhà: 9.216 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.216 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10134486
Kích cỡ nhà: 5.555 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.555 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10134732
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10118935
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10132509
Kích cỡ nhà: 6.646 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.646 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 12
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only