COCOCRK, Cư gia
tìm được 214 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 15
Số MLS: F10153155
Kích cỡ nhà: 42.269 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10076885
Kích cỡ nhà: 6.710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.710 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10149915
Kích cỡ nhà: 6.460 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.460 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10147026
Kích cỡ nhà: 6.286 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.286 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10141402
Kích cỡ nhà: 6.511 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.511 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10150224
Kích cỡ nhà: 8.169 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.169 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10150057
Kích cỡ nhà: 6.875 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.875 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10146181
Kích cỡ nhà: 9.403 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.403 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10137319
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10151630
Kích cỡ nhà: 4.673 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.673 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10074983
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10143629
Kích cỡ nhà: 15.175 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10144357
Kích cỡ nhà: 8.625 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.625 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10148344
Kích cỡ nhà: 8.173 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.173 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10132243
Kích cỡ nhà: 6.355 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.355 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 15
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only