COCOCRK, Cư gia
tìm được 156 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: F10064381
Kích cỡ nhà: 174.676 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F1377061
Kích cỡ nhà: 108.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10076885
Kích cỡ nhà: 6.710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.710 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10065845
Kích cỡ nhà: 5.366 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.366 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10079239
Kích cỡ nhà: 7.350 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.350 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10071585
Kích cỡ nhà: 5.005 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.005 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10073675
Kích cỡ nhà: 7.693 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.693 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10074983
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10079154
Kích cỡ nhà: 11.420 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10074708
Kích cỡ nhà: 6.803 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.803 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10063775
Kích cỡ nhà: 7.779 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.779 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10070847
Kích cỡ nhà: 8.053 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.053 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10079249
Kích cỡ nhà: 7.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.700 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10074265
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10081335
Kích cỡ nhà: 10.973 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 11
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only