BOYNTON, Cư gia
tìm được 82 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 6
Số MLS: F10037322
Kích cỡ nhà: 19.101 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10066295
Kích cỡ nhà: 21.558 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10062569
Kích cỡ nhà: 62.256 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10076321
Kích cỡ nhà: 19.950 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10080163
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10076156
Kích cỡ nhà: 7.762 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.762 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10063002
Kích cỡ nhà: 6.273 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.273 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10076481
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10065837
Kích cỡ nhà: 5.645 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.645 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10063253
Kích cỡ nhà: 5.645 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.645 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10076134
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10059452
Kích cỡ nhà: 8.699 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.699 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10076372
Kích cỡ nhà: 6.373 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.373 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10077279
Kích cỡ nhà: 5.510 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.510 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10080314
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 6
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only