BOYNTON, Cư gia
tìm được 92 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: F10037322
Kích cỡ nhà: 19.101 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10131106
Kích cỡ nhà: 20.878 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10116551
Kích cỡ nhà: 9.705 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.705 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10128568
Kích cỡ nhà: 10.842 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10118446
Kích cỡ nhà: 10.171 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10134993
Kích cỡ nhà: 17.616 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10091010
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10109011
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10141916
Kích cỡ nhà: 7.840 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.840 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10122924
Kích cỡ nhà: 10.019 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10140448
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10123332
Kích cỡ nhà: 6.037 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.037 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10141167
Kích cỡ nhà: 6.364 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.364 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10105118
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10140237
Kích cỡ nhà: 8.002 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.002 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 7
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only