Danh sách của chúng tôi
Tất cả các loại tàisản
tìm được 16 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: F10092398
Kích cỡ nhà: 70.755 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10078565
Kích cỡ nhà: 19.507 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10092554
Kích cỡ nhà: 15.725 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10096159
Kích cỡ nhà: 9.350 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.350 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10104479
Kích cỡ nhà: 8.408 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.408 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10106750
Kích cỡ nhà: 9.099 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.099 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10095615
Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10111519
Kích cỡ nhà: 9.354 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.354 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10112751
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10073315
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10102316
Kích cỡ nhà: 7.875 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.875 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10100008
Kích cỡ nhà: 9.441 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.441 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10112628
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10096861
Kích cỡ nhà: 12.449 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10086582
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 2
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
www.SouthFlorid­aWaterfrontProp­erties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064

Liên lạc với chúng tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only