Kimberly Nelson
điện thoại: 954-784-5344
di động: 954-263-8373
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
fax: 954-784-5237
kimnelson@remax.net
www.SouthFloridaWaterfrontProperties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064
Liên lạc với chúng tôi
Susan Nelson
điện thoại: 954-784-5244
văn phòng: 954-784-5200
số điện thoại miễn phí: 1-800-850-9039
di động: 954-242-6400
fax: 954-784-5237
sueatlhp@aol.com
www.SouthFloridaWaterfrontProperties.com
4301 N. Federal Highway
Lighthouse Point, FL 33064
Liên lạc với chúng tôi
Dịch vụ cá nhân!     Hãy để chúng tôi giúp quý vị tìm căn nhà kế tiếp của quý vị!


Kinh nghiệm/các điều kiện
 • Chúng tôi đã bán hơn 35 Địa ốc trị giá hàng triệu đô la cho khách hàng của chúng tôi
Trình độ nghiệp vụ
 • ICREA Transcontinental Referral Certified


Chuyên môn về:
 • Các ngôi nhà mới
 • Nơi ở sang trọng
 • Bố trí lại công ty
 • Địa ốc quốc tế
 • Các ngôi nhà địa ốc
 • Tài sản gia cư nhìn ra bờ sông biển
 • Vùng bờ biển
 • Nhà chung cư
 • Dời chỗ
 • Tài sản đầu tư, thương mãi và lợi tức
 • Cho thuê gia cư
 • Nhà nghỉ hè
 • Địa ốc có bến tàu
 • Tịch thu, lấy lại, các tài sản của ngân hàng
 • Đại diện người mua

Ngôn ngữ nói:
 • Anh Ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha

Liên lạc với chúng tôi để có lời khuyên về
 • Mua
 • Bán
 • Thuê
 • Mua với giá tốt nhất
 • Được giá tốt
 • Các nơi thu hút tại địa phương
 • Các trường tại địa phương
 • Thông tin liên quan
 • Các lý do tốt nhất để dọn đến đây

Chuyên môn trong các lãnh vực này:
 • Waterfront Florida Properties - Lighthouse Point, Pompano Beach, Fort Lauderdale, Boca Raton, Deerfield Beach, Lauderdale By the Sea, Hillsboro Mile, and Hillsboro Beach Property

Agent Only