RE/MAX Preferred, Fort Lauderdale
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của tôi Đại diện thực See South Florida Listings See Sarasota Listings See Paris Listings
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
Danh sách của tôi
Tất cả các loại tàisản
tìm được 4 tài sản (cho thấy 1 tới 4)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: F10108839
Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10142567
Kích cỡ nhà: 9.013 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.013 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130415
Kích cỡ nhà: 14.608 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10108749
Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 1

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only