Andrea Hoff-Domin
Florida Dream Homes Realty LLC
Số đăng ký: 3218524
điện thoại: 1 (954) 232 0434
di động: 1 (954) 232 0434
fax: 1 (888) 259-6669
andrea@florida-informations.com
www.florida-dream-homes.net
www.florida-dreams.info
www.andreahoffdomin.com
www.florida-dream-homes.info
500 E Broward Blvd, Suite 1710, Fort Lauderdale, Florida 33394
Liên lạc với tôi
Dịch vụ cá nhân!     Hãy để chúng tôi giúp quý vị tìm căn nhà kế tiếp của quý vị!


Kinh nghiệm/các điều kiện
 • Hơn 8 Số năm hành nghề địa ốc!
Trình độ nghiệp vụ
 • Đại diện người mua được công nhận
 • Người tốt nghiệp, Viện ĐỊA ỐC (REALTOR Institute)
 • Chuyên viên tài sản quốc tế được chứng nhận
 • Người tốt nghiệp đào tạo lãnh đạo
 • Member of the Global Real Estate Council/GFLR
 • Xuyên quốc gia giới thiệu Chứng nhận (TRC)


Chuyên môn về:
 • Các ngôi nhà mới
 • Nơi ở sang trọng
 • Bố trí lại công ty
 • Địa ốc quốc tế
 • Song ngữ
 • Tài sản gia cư nhìn ra bờ sông biển
 • Vùng bờ biển
 • Nhà chung cư
 • Dời chỗ
 • Cho thuê gia cư
 • Nhà nghỉ hè
 • Tịch thu, lấy lại, các tài sản của ngân hàng
 • Đại diện người mua
 • môi giới của người mua
 • SFR - ShortSale & Foreclosure Resource
 • BPOR - Broker Price Opinion Resource
 • RSPS - Resort and Second Property Specialist

Ngôn ngữ nói:
 • Anh Ngữ
 • Tiếng Đức

Liên lạc với chúng tôi để có lời khuyên về
 • Mua
 • Bán
 • Thuê
 • Các nơi thu hút tại địa phương
 • Các trường tại địa phương
 • Thông tin liên quan
 • Các lý do tốt nhất để dọn đến đây
 • Touristik information about the area

Chuyên môn trong các lãnh vực này:
 • Broward, Dade, Palm Beach

Agent Only