888 Vinning Realty LLC

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
Vichente Oprea
888 Vinning Realty LLC
điện thoại: 1 (631) 796-1139
di động: 1 (631) 796-1139
fax: 1 (631) 885-8960
https://www.888vinningrealty.com
56 Kingston St, Deer Park, NY 11729

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 283

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 3189663
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 3199843
Kích cỡ lô đất: 2.198 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 3187807
Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3196097
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3142838
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Số MLS: 3196366
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3189665
Kích cỡ lô đất: 17 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 3154051
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Số MLS: 3070281
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Số MLS: 3174412
Kích cỡ lô đất: 2.773 foot vuông
Số MLS: 3105878
Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông
Số MLS: 3202270
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 283
Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2020. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel