888 Vinning Realty LLC

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
Vichente Oprea
888 Vinning Realty LLC
điện thoại: 1 (631) 796-1139
di động: 1 (631) 796-1139
fax: 1 (631) 885-8960
https://www.888vinningrealty.com
56 Kingston St, Deer Park, NY 11729

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 90

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 3196812
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Số MLS: 3175272
Kích cỡ lô đất: 6.222 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 3197415
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 3193496
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3198537
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 3185520
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3122595
Kích cỡ lô đất: 100 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3207073
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 3184377
Kích cỡ lô đất: 1.880 foot vuông
Số MLS: 3183498
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3198648
Kích cỡ lô đất: 3.720 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3209688
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3184571
Kích cỡ lô đất: 6.090 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3183231
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3210061
Kích cỡ lô đất: 3.654 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 90
Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2020. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel