WILTON MANORS, Cư gia
tìm được 132 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: F10034477
Kích cỡ nhà: 3.557 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10059891
Kích cỡ nhà: 3.788 foot vuông
Số MLS: F10064586
Kích cỡ nhà: 2.758 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10063867
Kích cỡ nhà: 1.691 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10067681
Kích cỡ nhà: 1.973 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.623 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10063243
Kích cỡ nhà: 1.599 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.501 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10066319
Kích cỡ nhà: 1.815 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.704 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10047011
Kích cỡ nhà: 2.074 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.242 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10050828
Kích cỡ nhà: 1.375 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.032 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10057806
Kích cỡ nhà: 1.885 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10057443
Kích cỡ nhà: 1.873 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10049647
Kích cỡ nhà: 2.065 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10019569
Kích cỡ nhà: 2.284 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.717 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10055178
Kích cỡ nhà: 1.800 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10064106
Kích cỡ nhà: 1.876 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 9
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only