TAMARAC, Cư gia
tìm được 265 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 18
Số MLS: F10058298
Kích cỡ nhà: 5.769 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10034509
Kích cỡ nhà: 4.448 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10045772
Kích cỡ nhà: 4.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10058651
Kích cỡ nhà: 5.537 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F1380843
Kích cỡ nhà: 4.628 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.100 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10063615
Kích cỡ nhà: 3.403 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10064525
Kích cỡ nhà: 3.834 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10060604
Kích cỡ nhà: 4.382 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10053166
Kích cỡ nhà: 2.654 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10069404
Kích cỡ nhà: 3.275 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10065820
Kích cỡ nhà: 2.791 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10046072
Kích cỡ nhà: 3.821 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10031117
Kích cỡ nhà: 2.783 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.619 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10068413
Kích cỡ nhà: 2.834 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.938 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10032788
Kích cỡ nhà: 2.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 18
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only