TAMARAC, Cư gia
tìm được 227 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 16
Số MLS: F10096119
Kích cỡ nhà: 29.287 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10108881
Kích cỡ nhà: 17.572 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10104152
Kích cỡ nhà: 14.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10104428
Kích cỡ nhà: 9.893 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.893 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10053166
Kích cỡ nhà: 13.182 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10031117
Kích cỡ nhà: 9.619 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.619 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10086536
Kích cỡ nhà: 20.630 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10107981
Kích cỡ nhà: 38.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10095871
Kích cỡ nhà: 9.888 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.888 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10110278
Kích cỡ nhà: 9.283 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.283 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10101619
Kích cỡ nhà: 9.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.450 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10092942
Kích cỡ nhà: 15.967 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10108194
Kích cỡ nhà: 6.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10095431
Kích cỡ nhà: 9.841 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.841 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10107477
Kích cỡ nhà: 3.995 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.995 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 16
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only