TAMARAC, Cư gia
tìm được 242 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 17
Số MLS: F10096119
Kích cỡ nhà: 29.287 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10117615
Kích cỡ nhà: 9.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.900 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10116222
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10053166
Kích cỡ nhà: 13.182 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10104152
Kích cỡ nhà: 14.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115078
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10086536
Kích cỡ nhà: 20.630 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10115493
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10116124
Kích cỡ nhà: 9.692 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.692 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10101619
Kích cỡ nhà: 9.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.450 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115239
Kích cỡ nhà: 9.281 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.281 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10110623
Kích cỡ nhà: 9.297 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.297 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10117697
Kích cỡ nhà: 11.342 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10109838
Kích cỡ nhà: 9.371 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.371 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10092500
Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 17
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only