SUNRISE, Cư gia
tìm được 211 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 15
Số MLS: F10065785
Kích cỡ nhà: 4.668 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10049635
Kích cỡ nhà: 5.067 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10057441
Kích cỡ nhà: 5.909 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10046005
Kích cỡ nhà: 4.547 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10059451
Kích cỡ nhà: 3.713 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10053605
Kích cỡ nhà: 4.232 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F1381827
Kích cỡ nhà: 4.920 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10062948
Kích cỡ nhà: 3.159 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10067167
Kích cỡ nhà: 3.305 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10038933
Kích cỡ nhà: 3.010 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10063699
Kích cỡ nhà: 1.954 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.768 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10064324
Kích cỡ nhà: 1.857 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10065707
Kích cỡ nhà: 1.813 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10056524
Kích cỡ nhà: 2.192 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.895 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10065531
Kích cỡ nhà: 1.742 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 15
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only