POMPANO BEACH, Cư gia
tìm được 56 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 4
Số MLS: F10112083
Kích cỡ nhà: 12.402 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10096419
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10108054
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10108841
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10107530
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10027420
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10069225
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10094919
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10100009
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10093980
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10100646
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10093922
Kích cỡ nhà: 43.560 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094201
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10093531
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10096003
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 4
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only