PEMBROKE PINES, Cư gia
tìm được 117 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: F10031050
Kích cỡ nhà: 5.274 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10067437
Kích cỡ nhà: 3.622 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10061513
Kích cỡ nhà: 2.954 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10044062
Kích cỡ nhà: 3.186 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.324 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10047918
Kích cỡ nhà: 3.519 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10064094
Kích cỡ nhà: 3.773 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.174 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10068976
Kích cỡ nhà: 2.986 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.995 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10047229
Kích cỡ nhà: 2.954 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10062984
Kích cỡ nhà: 3.111 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.645 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10068127
Kích cỡ nhà: 2.352 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10052136
Kích cỡ nhà: 2.698 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10062681
Kích cỡ nhà: 2.392 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.606 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10046987
Kích cỡ nhà: 3.307 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10068657
Kích cỡ nhà: 3.118 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.142 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10066977
Kích cỡ nhà: 3.129 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 8
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only