OAKLAND PARK, Cư gia
tìm được 160 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: F10059112
Kích cỡ nhà: 2.436 foot vuông
Số MLS: F10048546
Kích cỡ nhà: 2.590 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10052803
Kích cỡ nhà: 3.313 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10067359
Kích cỡ nhà: 1.826 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.043 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10047690
Kích cỡ nhà: 2.423 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.008 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10042226
Kích cỡ nhà: 2.462 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.771 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10045444
Kích cỡ nhà: 2.241 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10066012
Kích cỡ nhà: 2.090 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.993 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10067815
Kích cỡ nhà: 1.604 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.871 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10061862
Kích cỡ nhà: 2.573 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10049678
Kích cỡ nhà: 2.097 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.462 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10060133
Kích cỡ nhà: 2.454 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.678 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10059031
Kích cỡ nhà: 1.864 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10060349
Kích cỡ nhà: 3.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10029222
Kích cỡ nhà: 1.458 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.026 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 11
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only