OAKLAND PARK, Cư gia
tìm được 26 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: F10107882
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10082512
Kích cỡ nhà: 5.005 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.005 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10104829
Kích cỡ nhà: 8.408 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.408 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10107794
Kích cỡ nhà: 4.752 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.752 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10065438
Kích cỡ nhà: 17.664 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10099542
Kích cỡ nhà: 5.805 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.805 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10110873
Kích cỡ nhà: 7.563 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.563 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10075244
Kích cỡ nhà: 6.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10110897
Kích cỡ nhà: 7.255 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.255 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10101571
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Trang Kết Quả 1 of 2
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only