OAKLAND PARK, Cư gia
tìm được 31 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 3
Số MLS: F10045444
Kích cỡ nhà: 12.811 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10066012
Kích cỡ nhà: 7.993 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.993 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10061862
Kích cỡ nhà: 4.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10030042
Kích cỡ nhà: 16.489 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10075244
Kích cỡ nhà: 6.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10065438
Kích cỡ nhà: 17.664 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10077870
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10067572
Kích cỡ nhà: 8.824 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.824 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10074220
Kích cỡ nhà: 9.287 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.287 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10070459
Kích cỡ nhà: 5.801 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.801 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10078706
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 3
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only