NORTH LAUDERDALE, Cư gia
tìm được 24 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: F10061161
Kích cỡ nhà: 8.191 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.191 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10083417
Kích cỡ nhà: 6.012 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.012 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10085231
Kích cỡ nhà: 5.685 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.685 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10085132
Kích cỡ nhà: 5.996 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.996 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10088732
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10073078
Kích cỡ nhà: 5.985 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.985 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10087342
Kích cỡ nhà: 12.080 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10077420
Kích cỡ nhà: 7.365 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.365 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10058374
Kích cỡ nhà: 5.025 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.025 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10089719
Kích cỡ nhà: 1.102 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.102 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 2
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only