NORTH LAUDERDALE, Cư gia
tìm được 18 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: F10061161
Kích cỡ nhà: 8.191 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.191 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10070589
Kích cỡ nhà: 7.499 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.499 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10073186
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10056791
Kích cỡ nhà: 7.010 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.010 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10066925
Kích cỡ nhà: 7.365 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.365 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10073078
Kích cỡ nhà: 5.985 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.985 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10074562
Kích cỡ nhà: 7.574 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.574 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10070086
Kích cỡ nhà: 6.013 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.013 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10073796
Kích cỡ nhà: 5.403 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.403 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10071405
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10068475
Kích cỡ nhà: 4.234 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.234 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10071252
Kích cỡ nhà: 3.928 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.928 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 2
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only