NORTH LAUDERDALE, Cư gia
tìm được 21 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: F10061161
Kích cỡ nhà: 8.191 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.191 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10108862
Kích cỡ nhà: 6.381 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.381 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10110365
Kích cỡ nhà: 7.145 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.145 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10035761
Kích cỡ nhà: 7.503 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.503 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10109880
Kích cỡ nhà: 7.181 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.181 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10113189
Kích cỡ nhà: 7.219 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.219 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10110186
Kích cỡ nhà: 5.022 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.022 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10112769
Kích cỡ nhà: 6.010 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.010 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10113961
Kích cỡ nhà: 6.858 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.858 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10088732
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10097618
Kích cỡ nhà: 6.001 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.001 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 2
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only