NORTH LAUDERDALE, Cư gia
tìm được 13 tài sản (cho thấy 1 tới 13)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: F10124573
Kích cỡ nhà: 7.521 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.521 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10121283
Kích cỡ nhà: 7.503 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.503 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10117556
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10118392
Kích cỡ nhà: 5.998 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.998 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119020
Kích cỡ nhà: 6.785 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.785 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10121371
Kích cỡ nhà: 7.012 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.012 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10124675
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119823
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10123180
Kích cỡ nhà: 2.799 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.799 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10100139
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only