NORTH LAUDERDALE, Cư gia
tìm được 106 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: F10065583
Kích cỡ nhà: 3.406 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10062532
Kích cỡ nhà: 4.808 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10023604
Kích cỡ nhà: 3.232 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.550 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10065358
Kích cỡ nhà: 2.197 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10057146
Kích cỡ nhà: 2.657 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.090 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10056865
Kích cỡ nhà: 2.748 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10058888
Kích cỡ nhà: 2.241 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.825 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10050133
Kích cỡ nhà: 3.183 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10061710
Kích cỡ nhà: 3.251 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10054439
Kích cỡ nhà: 1.745 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.849 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10062776
Kích cỡ nhà: 1.855 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.471 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10066971
Kích cỡ nhà: 1.200 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10061161
Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.191 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10055984
Kích cỡ nhà: 1.869 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 8
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only