MIAMI BEACH, Cư gia
tìm được 133 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: F10037422
Kích cỡ nhà: 4.808 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10044251
Kích cỡ nhà: 2.736 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10015225
Kích cỡ nhà: 2.332 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10046811
Kích cỡ nhà: 4.735 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10051748
Kích cỡ nhà: 8.456 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.729 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10045630
Kích cỡ nhà: 3.702 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10047442
Kích cỡ nhà: 3.949 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.049 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10055359
Kích cỡ nhà: 3.469 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10058242
Kích cỡ nhà: 2.003 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10046250
Kích cỡ nhà: 2.235 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10069754
Kích cỡ nhà: 2.245 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10067221
Kích cỡ nhà: 2.652 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10058026
Kích cỡ nhà: 1.500 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10043888
Kích cỡ nhà: 2.128 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10055147
Kích cỡ nhà: 1.490 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 9
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only