MARGATE, Cư gia
tìm được 118 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: F10052554
Kích cỡ nhà: 2.713 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.760 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10058585
Kích cỡ nhà: 2.520 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.846 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10061762
Kích cỡ nhà: 1.879 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.082 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10062949
Kích cỡ nhà: 1.810 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10063450
Kích cỡ nhà: 2.284 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.115 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10065256
Kích cỡ nhà: 1.922 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10059779
Kích cỡ nhà: 1.842 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.504 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10062069
Kích cỡ nhà: 1.113 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.918 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10065425
Kích cỡ nhà: 2.077 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.981 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10062146
Kích cỡ nhà: 1.801 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.080 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10059509
Kích cỡ nhà: 1.799 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.820 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10057610
Kích cỡ nhà: 2.050 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10066640
Kích cỡ nhà: 1.847 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10062577
Kích cỡ nhà: 1.712 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.403 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10068082
Kích cỡ nhà: 1.422 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.258 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 8
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only