MARGATE, Cư gia
tìm được 143 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: F10076025
Kích cỡ nhà: 14.233 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10072323
Kích cỡ nhà: 16.163 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10076675
Kích cỡ nhà: 5.932 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.932 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10058585
Kích cỡ nhà: 4.846 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.846 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10061762
Kích cỡ nhà: 6.082 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.082 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10071051
Kích cỡ nhà: 4.846 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.846 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10070242
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10078249
Kích cỡ nhà: 7.699 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.699 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10070056
Kích cỡ nhà: 6.812 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.812 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10062069
Kích cỡ nhà: 4.918 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.918 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10078144
Kích cỡ nhà: 7.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.700 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10075674
Kích cỡ nhà: 5.512 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.512 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10071695
Kích cỡ nhà: 6.902 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.902 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10078087
Kích cỡ nhà: 12.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only