MARGATE, Cư gia
tìm được 133 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: F10087786
Kích cỡ nhà: 5.855 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.855 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10093024
Kích cỡ nhà: 4.846 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.846 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10079077
Kích cỡ nhà: 8.614 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.614 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10091375
Kích cỡ nhà: 11.853 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10070242
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10092871
Kích cỡ nhà: 5.990 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.990 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10023218
Kích cỡ nhà: 5.420 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.420 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10088744
Kích cỡ nhà: 12.143 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10070056
Kích cỡ nhà: 6.812 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.812 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10088264
Kích cỡ nhà: 8.260 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.260 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10092356
Kích cỡ nhà: 13.631 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10085719
Kích cỡ nhà: 8.644 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.644 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10091104
Kích cỡ nhà: 6.306 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.306 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 9
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only