LAUDERHILL, Cư gia
tìm được 197 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 14
Số MLS: F10043438
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.865 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10047773
Kích cỡ nhà: 2.431 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.694 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10062727
Kích cỡ nhà: 2.511 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10067279
Kích cỡ nhà: 2.217 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.330 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10057639
Kích cỡ nhà: 2.262 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.947 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10053017
Kích cỡ nhà: 1.893 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.052 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10032968
Kích cỡ nhà: 1.805 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.748 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10066532
Kích cỡ nhà: 1.844 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.579 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10062303
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10063811
Kích cỡ nhà: 1.633 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.352 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10063796
Kích cỡ nhà: 1.195 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.897 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10067031
Kích cỡ nhà: 1.524 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.830 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10060879
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10043054
Kích cỡ nhà: 1.189 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.002 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10058396
Kích cỡ nhà: 2.024 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 14
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only