LAUDERHILL, Cư gia
tìm được 16 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: F10032968
Kích cỡ nhà: 7.748 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.748 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10063796
Kích cỡ nhà: 6.897 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.897 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10043054
Kích cỡ nhà: 7.002 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.002 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10065844
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10053125
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10059093
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10072735
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10071975
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10068176
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10005572
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10073045
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10047525
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10050967
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10060146
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 2
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only