LAUDERDALE LAKES, Cư gia
tìm được 138 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: F10066971
Kích cỡ nhà: 1.200 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10065647
Kích cỡ nhà: 2.196 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.125 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10065046
Kích cỡ nhà: 1.940 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.281 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10062453
Kích cỡ nhà: 1.372 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.296 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10046956
Kích cỡ nhà: 1.248 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.350 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10067012
Kích cỡ nhà: 1.583 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10066145
Kích cỡ nhà: 1.518 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.954 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10052642
Kích cỡ nhà: 1.269 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.350 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10068174
Kích cỡ nhà: 1.507 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10045694
Kích cỡ nhà: 2.081 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10064984
Kích cỡ nhà: 1.322 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.988 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10039946
Kích cỡ nhà: 1.438 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.323 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10067358
Kích cỡ nhà: 1.020 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10068379
Kích cỡ nhà: 1.173 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.067 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10042641
Kích cỡ nhà: 1.020 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only