HOLLYWOOD, Cư gia
tìm được 100 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: F10072464
Kích cỡ nhà: 27.862 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10114509
Kích cỡ nhà: 25.738 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10116324
Kích cỡ nhà: 29.245 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: F10030389
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10087685
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10124029
Kích cỡ nhà: 3.310 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.310 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10120560
Kích cỡ nhà: 9.783 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.783 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10117387
Kích cỡ nhà: 6.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10090656
Kích cỡ nhà: 18.423 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10111488
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10094618
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10122109
Kích cỡ nhà: 13.449 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10094879
Kích cỡ nhà: 9.942 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.942 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10105204
Kích cỡ nhà: 19.213 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 7
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only