HOLLYWOOD, Cư gia
tìm được 78 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 6
Số MLS: F10072464
Kích cỡ nhà: 27.862 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10081137
Kích cỡ nhà: 50.547 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: F10030389
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10087685
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10090656
Kích cỡ nhà: 18.423 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10061798
Kích cỡ nhà: 13.449 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10094618
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10094121
Kích cỡ nhà: 10.457 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10071301
Kích cỡ nhà: 20.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10094879
Kích cỡ nhà: 9.942 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.942 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10093355
Kích cỡ nhà: 9.680 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.680 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10097022
Kích cỡ nhà: 21.844 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10092544
Kích cỡ nhà: 7.126 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.126 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10092057
Kích cỡ nhà: 10.226 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10096545
Kích cỡ nhà: 10.066 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 6
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only