HALLANDALE, Cư gia
tìm được 134 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: F10062306
Kích cỡ nhà: 2.065 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10059637
Kích cỡ nhà: 1.841 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10068154
Kích cỡ nhà: 1.841 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10036961
Kích cỡ nhà: 4.228 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10046095
Kích cỡ nhà: 1.782 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10043979
Kích cỡ nhà: 2.242 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10005471
Kích cỡ nhà: 1.337 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F1368423
Kích cỡ nhà: 1.630 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10068037
Kích cỡ nhà: 1.650 foot vuông
Số MLS: F10051013
Kích cỡ nhà: 1.680 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10067774
Kích cỡ nhà: 2.178 foot vuông
Số MLS: F10059936
Kích cỡ nhà: 1.571 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10041660
Kích cỡ nhà: 1.980 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10069649
Kích cỡ nhà: 1.020 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 9
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only