FORT LAUDERDALE, Cư gia
tìm được 1795 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 120
Số MLS: F1376670
Kích cỡ nhà: 12.799 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F1381200
Kích cỡ nhà: 15.930 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: F10027600
Kích cỡ nhà: 9.295 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10006427
Kích cỡ nhà: 15.930 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: F10001486
Kích cỡ nhà: 8.885 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10045069
Kích cỡ nhà: 9.139 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10052739
Kích cỡ nhà: 8.885 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F1337414
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10064145
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10037054
Kích cỡ nhà: 7.814 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F1380065
Kích cỡ nhà: 8.329 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F1256987
Kích cỡ nhà: 11.361 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10020898
Kích cỡ nhà: 6.912 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10054716
Kích cỡ nhà: 7.653 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10024970
Kích cỡ nhà: 10.149 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Trang Kết Quả 1 of 120
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only