DEERFIELD BEACH, Cư gia
tìm được 380 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 26
Số MLS: F1364423
Kích cỡ nhà: 13.172 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10047823
Kích cỡ nhà: 5.717 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.771 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10032009
Kích cỡ nhà: 2.796 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10032273
Kích cỡ nhà: 3.956 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10049600
Kích cỡ nhà: 2.932 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10061850
Kích cỡ nhà: 4.457 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.731 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F1367424
Kích cỡ nhà: 1.379 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10031193
Kích cỡ nhà: 1.276 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F1367213
Kích cỡ nhà: 3.342 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10024954
Kích cỡ nhà: 1.050 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10062884
Kích cỡ nhà: 2.420 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10043584
Kích cỡ nhà: 2.757 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.412 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10060549
Kích cỡ nhà: 2.167 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.332 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10063424
Kích cỡ nhà: 1.684 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10032483
Kích cỡ nhà: 2.293 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 26
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only