DAVIE, Cư gia
tìm được 151 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: F10035520
Kích cỡ nhà: 15.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10044011
Kích cỡ nhà: 11.724 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F1314555
Kích cỡ nhà: 4.681 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10051798
Kích cỡ nhà: 10.611 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10035310
Kích cỡ nhà: 7.762 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10038767
Kích cỡ nhà: 6.545 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: F10034754
Kích cỡ nhà: 6.282 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10056369
Kích cỡ nhà: 7.974 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: F10035311
Kích cỡ nhà: 6.639 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10030175
Kích cỡ nhà: 5.300 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F1262169
Kích cỡ nhà: 5.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10034811
Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10033480
Kích cỡ nhà: 6.599 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10021945
Kích cỡ nhà: 5.131 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10027585
Kích cỡ nhà: 7.550 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Trang Kết Quả 1 of 11
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only