COCONUT CREEK, Cư gia
tìm được 198 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 14
Số MLS: F10064381
Kích cỡ nhà: 9.137 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10037586
Kích cỡ nhà: 3.624 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F1377061
Kích cỡ nhà: 2.714 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10066447
Kích cỡ nhà: 3.513 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.573 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10060827
Kích cỡ nhà: 3.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.250 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10056058
Kích cỡ nhà: 2.822 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10056289
Kích cỡ nhà: 3.609 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.050 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10065845
Kích cỡ nhà: 2.338 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.366 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10064473
Kích cỡ nhà: 2.896 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.350 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10069525
Kích cỡ nhà: 2.253 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10068807
Kích cỡ nhà: 3.026 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10063349
Kích cỡ nhà: 2.315 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10065805
Kích cỡ nhà: 2.470 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10067451
Kích cỡ nhà: 2.485 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.482 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10064179
Kích cỡ nhà: 2.142 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 14
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only