BOYNTON BEACH, Cư gia
tìm được 85 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 6
Số MLS: F10037322
Kích cỡ nhà: 4.163 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10066295
Kích cỡ nhà: 5.368 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10062569
Kích cỡ nhà: 1.815 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10051388
Kích cỡ nhà: 3.733 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10063002
Kích cỡ nhà: 3.317 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.273 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10065837
Kích cỡ nhà: 2.737 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.645 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10047708
Kích cỡ nhà: 2.804 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10063253
Kích cỡ nhà: 2.737 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.645 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10059452
Kích cỡ nhà: 2.415 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.699 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10055881
Kích cỡ nhà: 3.396 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10066265
Kích cỡ nhà: 2.417 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.215 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10058180
Kích cỡ nhà: 2.505 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.422 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10063530
Kích cỡ nhà: 3.054 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.819 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10066512
Kích cỡ nhà: 2.564 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10048189
Kích cỡ nhà: 2.502 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 6
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only