BOCA RATON, Cư gia
tìm được 15 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: F10094162
Kích cỡ nhà: 15.917 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10090143
Kích cỡ nhà: 16.988 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10066775
Kích cỡ nhà: 14.810 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10091625
Kích cỡ nhà: 10.790 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10091587
Kích cỡ nhà: 13.652 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10093034
Kích cỡ nhà: 6.599 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.599 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10090514
Kích cỡ nhà: 10.768 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10078001
Kích cỡ nhà: 5.711 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.711 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10080955
Kích cỡ nhà: 9.601 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.601 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094231
Kích cỡ nhà: 5.772 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.772 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10093702
Kích cỡ nhà: 5.997 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.997 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10089589
Kích cỡ nhà: 9.766 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.766 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10081176
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094610
Kích cỡ nhà: 5.998 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.998 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10082406
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only