BOCA RATON, Cư gia
tìm được 10 tài sản (cho thấy 1 tới 10)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: F10066775
Kích cỡ nhà: 14.810 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10081164
Kích cỡ nhà: 9.788 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.788 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10076664
Kích cỡ nhà: 6.599 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.599 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10079226
Kích cỡ nhà: 13.652 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10078001
Kích cỡ nhà: 5.711 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.711 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10080955
Kích cỡ nhà: 9.601 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.601 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10082685
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10070842
Kích cỡ nhà: 11.112 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10084759
Kích cỡ nhà: 7.501 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.501 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10081176
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2017 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only