BOCA RATON, Cư gia
tìm được 11 tài sản (cho thấy 1 tới 11)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: F10111632
Kích cỡ nhà: 97 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 97 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10123555
Kích cỡ nhà: 9.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.100 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10066775
Kích cỡ nhà: 14.810 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10105433
Kích cỡ nhà: 8.664 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.664 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10112358
Kích cỡ nhà: 7.701 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.701 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10111971
Kích cỡ nhà: 9.583 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10109076
Kích cỡ nhà: 10.254 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119742
Kích cỡ nhà: 8.581 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.581 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10122256
Kích cỡ nhà: 5.349 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.349 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10119359
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10116270
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Victoria Briggs
Starwood Properties Inc.
điện thoại: 001 (954) 522-3700
di động: 001 (954) 599-7300
văn phòng: 954-522-3700
www.StarwoodPro­pertiesInc.­com
10 Portside Drive
Ft Lauderdale, FL 33316, Unitedc States
Liên lạc với tôi

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only