Barry Guca
Anchor Realty
Số đăng ký: 49014
điện thoại: (702) 303-3909
Realtor@Own-LasVegas.com
www.Own-LasVegas.com
2620 Regatta Dr, 102, Las Vegas, NV 89128
Liên lạc với tôi
Sự lựa chọn tốt nhất các tài sản tại khu vực!


Kinh nghiệm/các điều kiện
 • Hơn 21 Số năm hành nghề địa ốc!
Trình độ nghiệp vụ
 • Finance, B.S.


Chuyên môn về:
 • Các ngôi nhà mới
 • Nơi ở sang trọng
 • Bố trí lại công ty
 • Địa ốc quốc tế
 • Các ngôi nhà địa ốc
 • Tài sản sân gôn
 • Tài sản gia cư nhìn ra bờ sông biển
 • Nhà chung cư
 • Dời chỗ
 • Tài sản đầu tư, thương mãi và lợi tức
 • Cho thuê gia cư
 • Nhà nghỉ hè
 • Trang trại & Nông trại
 • Tài sản có cỡi ngựa
 • Các ngôi nhà lịch sử
 • Đất đai và nơi có tòa nhà
 • Tịch thu, lấy lại, các tài sản của ngân hàng
 • Tài sản lợi tức nhiều gia đình
 • Đại diện người mua
 • môi giới của người mua

Ngôn ngữ nói:
 • Anh Ngữ

Liên lạc với chúng tôi để có lời khuyên về
 • Mua
 • Bán
 • Vay thế chấp
 • Được giá nhất về nợ thế chấp
 • Mua với giá tốt nhất
 • Được giá tốt
 • Các nơi thu hút tại địa phương
 • Các trường tại địa phương
 • Thông tin liên quan
 • Các lý do tốt nhất để dọn đến đây

Chuyên môn trong các lãnh vực này:
 • Las Vegas, Henderson, Summerlin, Mountains Edge, Green Valley, Sun City Anthem, Southern Highlands, Lake Las Vegas

Agent Only