VENICE, Cư gia
tìm được 26 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 2
Số MLS: F10077049
Kích cỡ nhà: 11.279 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10072342
Kích cỡ nhà: 8.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.890 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10118928
Kích cỡ nhà: 9.375 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10100189
Kích cỡ nhà: 10.039 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10082931
Kích cỡ nhà: 10.752 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10096125
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10116913
Kích cỡ nhà: 9.375 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10042970
Kích cỡ nhà: 9.375 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10112800
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10094005
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10120507
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10128443
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10108648
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10128446
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10131213
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 2
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel