POMPANO, Cư gia
tìm được 723 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 49
Số MLS: F10043525
Kích cỡ nhà: 9.619 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.619 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10085315
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10084612
Kích cỡ nhà: 17.424 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10097354
Kích cỡ nhà: 14.109 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F1338595
Kích cỡ nhà: 13.843 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F1328578
Kích cỡ nhà: 7.970 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10081300
Kích cỡ nhà: 11.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10027377
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10030524
Kích cỡ nhà: 12.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10081793
Kích cỡ nhà: 9.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10097023
Kích cỡ nhà: 13.935 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10097142
Kích cỡ nhà: 9.831 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.831 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10090474
Kích cỡ nhà: 14.553 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10100786
Kích cỡ nhà: 9.020 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.020 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10063369
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Trang Kết Quả 1 of 49
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel