PLAYA OCOTAL, Cư gia
tìm được 14 tài sản (cho thấy 1 tới 14)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: rs1600578
Kích cỡ nhà: 7.922 m2
Kích cỡ lô đất: 3,58 hecta
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: rs1800594
Kích cỡ nhà: 2.211 m2
Kích cỡ lô đất: 0,22 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: rs1800481
Kích cỡ nhà: 2.271 m2
Kích cỡ lô đất: 0,22 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: rs1800551
Kích cỡ nhà: 1.876 m2
Kích cỡ lô đất: 0,23 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: rs1800480
Kích cỡ nhà: 1.830 m2
Kích cỡ lô đất: 0,18 hecta
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: rs1800550
Kích cỡ nhà: 1.876 m2
Kích cỡ lô đất: 0,23 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: rs1600621
Kích cỡ lô đất: 0,05 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: rs1600593
Kích cỡ lô đất: 0,05 hecta
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: rs1700491
Kích cỡ lô đất: 0,05 hecta
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: rs1700010
Kích cỡ lô đất: 0,05 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: rs1800192
Kích cỡ lô đất: 0,25 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: rs1800268
Kích cỡ lô đất: 0,05 hecta
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel