PAHRUMP, Cư gia
tìm được 325 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 22
Số MLS: 2017161
Kích cỡ nhà: 6.643 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2038133
Kích cỡ nhà: 3.971 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2042184
Kích cỡ lô đất: 436 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1995716
Kích cỡ nhà: 4.448 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1979574
Kích cỡ nhà: 4.266 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2035729
Kích cỡ nhà: 720 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,00 dặm Anh
Số MLS: 1906144
Kích cỡ nhà: 2.815 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1992709
Kích cỡ nhà: 3.534 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2036599
Kích cỡ nhà: 4.317 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2015214
Kích cỡ nhà: 2.621 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2034615
Kích cỡ nhà: 3.207 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2041446
Kích cỡ nhà: 2.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1962940
Kích cỡ nhà: 3.035 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,78 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1995676
Kích cỡ nhà: 2.968 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 22
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel