NICE, Cư gia
tìm được 1041 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 70
Số MLS: 114587401
Kích cỡ nhà: 1.200 m2
Kích cỡ lô đất: 6.000 m2
Số MLS: 88970237
Kích cỡ nhà: 640 m2
Kích cỡ lô đất: 1.950 m2
Phòng ngủ: 6
Số MLS: 88988645
Kích cỡ nhà: 640 m2
Kích cỡ lô đất: 1.950 m2
Phòng ngủ: 1
Số MLS: 115847661
Kích cỡ nhà: 800 m2
Kích cỡ lô đất: 3.200 m2
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 104832863
Kích cỡ nhà: 780 m2
Kích cỡ lô đất: 3.100 m2
Phòng ngủ: 10
Số MLS: 109718507
Kích cỡ nhà: 450 m2
Kích cỡ lô đất: 2.485 m2
Phòng ngủ: 4
Số MLS: 104877529
Kích cỡ nhà: 240 m2
Kích cỡ lô đất: 300 m2
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 104877801
Kích cỡ nhà: 280 m2
Kích cỡ lô đất: 1.000 m2
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 111877349
Kích cỡ nhà: 168 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 114150251
Kích cỡ nhà: 310 m2
Kích cỡ lô đất: 1.800 m2
Phòng ngủ: 9
Số MLS: 104877655
Kích cỡ nhà: 126 m2
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 97614537
Kích cỡ nhà: 225 m2
Kích cỡ lô đất: 1.800 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 70
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel