LAS VEGAS, Cư gia
tìm được 7725 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 515
Số MLS: 2061538
Kích cỡ nhà: 19.345 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2059923
Kích cỡ nhà: 2.316 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2048809
Kích cỡ nhà: 6.230 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1980604
Kích cỡ nhà: 10.743 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2036117
Kích cỡ nhà: 14.719 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2018224
Kích cỡ nhà: 12.025 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2030100
Kích cỡ nhà: 14.611 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2039574
Kích cỡ nhà: 12.445 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2062179
Kích cỡ nhà: 6.779 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2014111
Kích cỡ nhà: 16.169 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2042068
Kích cỡ nhà: 15.273 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1991866
Kích cỡ nhà: 4.493 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2054870
Kích cỡ nhà: 10.591 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2036476
Kích cỡ nhà: 13.069 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2034259
Kích cỡ nhà: 10.346 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 515
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel