LAS VEGAS, Cư gia
tìm được 4020 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 268
Số MLS: 1939525
Kích cỡ nhà: 23.748 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,17 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1877679
Kích cỡ nhà: 12.945 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1956650
Kích cỡ nhà: 15.479 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1926714
Kích cỡ nhà: 16.283 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1910941
Kích cỡ nhà: 13.490 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1960547
Kích cỡ nhà: 13.853 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1940984
Kích cỡ nhà: 14.303 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1884378
Kích cỡ nhà: 15.273 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1887736
Kích cỡ nhà: 12.852 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1918505
Kích cỡ nhà: 16.169 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1915978
Kích cỡ nhà: 11.354 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1867022
Kích cỡ nhà: 10.346 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1869015
Kích cỡ nhà: 10.591 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1881202
Kích cỡ nhà: 11.918 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1921394
Kích cỡ nhà: 7.555 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 268
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel