LAS VEGAS, Cư gia
tìm được 4135 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 276
Số MLS: 1956650
Kích cỡ nhà: 15.479 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1980604
Kích cỡ nhà: 10.743 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1910941
Kích cỡ nhà: 13.490 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1960547
Kích cỡ nhà: 13.853 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1969994
Kích cỡ nhà: 12.362 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1887736
Kích cỡ nhà: 12.852 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1929152
Kích cỡ nhà: 13.255 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1918505
Kích cỡ nhà: 16.169 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1869015
Kích cỡ nhà: 10.591 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1881202
Kích cỡ nhà: 11.918 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1921394
Kích cỡ nhà: 7.555 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1969901
Kích cỡ nhà: 16.832 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1965982
Kích cỡ nhà: 12.213 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1939386
Kích cỡ nhà: 10.194 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1951274
Kích cỡ nhà: 8.205 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 276
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel