LAKE WORTH, Cư gia
tìm được 7 tài sản (cho thấy 1 tới 7)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: F10117842
Kích cỡ nhà: 7.501 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.501 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10108703
Kích cỡ nhà: 42.689 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10086548
Kích cỡ nhà: 10.724 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10117945
Kích cỡ nhà: 8.908 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.908 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10110937
Kích cỡ nhà: 3.376 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.376 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel