JUPITER, Cư gia
tìm được 12 tài sản (cho thấy 1 tới 12)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: F10117757
Kích cỡ nhà: 179.625 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10155689
Kích cỡ nhà: 18.901 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10158387
Kích cỡ nhà: 204.296 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10135171
Kích cỡ nhà: 11.265 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10136565
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10150731
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130227
Kích cỡ nhà: 108.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10151595
Kích cỡ nhà: 58.806 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10150280
Kích cỡ nhà: 8.607 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.607 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10123595
Kích cỡ nhà: 9.858 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.858 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10146470
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2030696
Kích cỡ nhà: 980 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel