JUPITER, Cư gia
tìm được 11 tài sản (cho thấy 1 tới 11)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: F10117757
Kích cỡ nhà: 179.625 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10138606
Kích cỡ nhà: 871.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 20 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10125666
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10135171
Kích cỡ nhà: 11.265 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10130832
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10136565
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130227
Kích cỡ nhà: 108.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10123696
Kích cỡ nhà: 7.532 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.532 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10142750
Kích cỡ nhà: 54.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10123595
Kích cỡ nhà: 9.858 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.858 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2030696
Kích cỡ nhà: 980 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel