HENDERSON, Cư gia
tìm được 1032 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 69
Số MLS: 2003963
Kích cỡ nhà: 12.101 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1926668
Kích cỡ nhà: 23.554 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1935474
Kích cỡ nhà: 7.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1963688
Kích cỡ nhà: 11.569 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1979803
Kích cỡ nhà: 13.706 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1936340
Kích cỡ nhà: 8.911 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1996400
Kích cỡ nhà: 10.005 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,19 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2006677
Kích cỡ nhà: 14.485 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1885568
Kích cỡ nhà: 6.441 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1901481
Kích cỡ nhà: 17.268 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1991949
Kích cỡ nhà: 9.655 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1991412
Kích cỡ nhà: 8.699 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2007944
Kích cỡ nhà: 8.495 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1993004
Kích cỡ nhà: 11.718 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1936385
Kích cỡ nhà: 7.660 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 69
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel