CABO VELAS, Cư gia
tìm được 14 tài sản (cho thấy 1 tới 14)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: rs1800017
Kích cỡ lô đất: 0,41 hecta
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: rs1800028
Kích cỡ nhà: 3.132 m2
Kích cỡ lô đất: 0,31 hecta
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: rs1700022
Kích cỡ nhà: 4.090 m2
Kích cỡ lô đất: 1,62 hecta
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: rs1700051
Kích cỡ nhà: 3.132 m2
Kích cỡ lô đất: 0,31 hecta
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: rs1800044
Kích cỡ nhà: 2.895 m2
Kích cỡ lô đất: 0,29 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: rs1800010
Kích cỡ lô đất: 0,23 hecta
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: rs1800083
Kích cỡ nhà: 2.110 m2
Kích cỡ lô đất: 0,21 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: rs1700020
Kích cỡ nhà: 1.518 m2
Kích cỡ lô đất: 0,15 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: rs1800018
Kích cỡ lô đất: 0,23 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: rs1700007
Kích cỡ nhà: 1.798 m2
Kích cỡ lô đất: 0,18 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: rs1700676
Kích cỡ nhà: 1.668 m2
Kích cỡ lô đất: 0,17 hecta
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: rs1700551
Kích cỡ nhà: 3.444 m2
Kích cỡ lô đất: 2,56 hecta
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: rs1700093
Kích cỡ nhà: 689 m2
Kích cỡ lô đất: 0,07 hecta
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: rs1700550
Kích cỡ nhà: 1.701 m2
Kích cỡ lô đất: 1,01 hecta
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel