BOCA RATON, Cư gia
tìm được 11 tài sản (cho thấy 1 tới 11)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: F10094162
Kích cỡ nhà: 15.917 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10099358
Kích cỡ nhà: 8.666 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.666 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10091625
Kích cỡ nhà: 10.790 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 1919004
Kích cỡ nhà: 2.871 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: F10093034
Kích cỡ nhà: 6.599 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.599 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10096185
Kích cỡ nhà: 9.601 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.601 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10103089
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10094231
Kích cỡ nhà: 5.772 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.772 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10096573
Kích cỡ nhà: 7.632 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.632 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10089589
Kích cỡ nhà: 9.766 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.766 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10081176
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel