BOCA RATON, Cư gia
tìm được 8 tài sản (cho thấy 1 tới 8)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: F10111632
Kích cỡ nhà: 97 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 97 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10066775
Kích cỡ nhà: 14.810 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10138193
Kích cỡ nhà: 8.664 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.664 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10137421
Kích cỡ nhà: 9.871 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.871 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10143973
Kích cỡ nhà: 9.583 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1919004
Kích cỡ nhà: 2.871 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: F10135827
Kích cỡ nhà: 8.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.250 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10104593
Kích cỡ nhà: 8.580 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.580 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Carolyn Biddle
Janus International Realty
Số đăng ký: 0664345
điện thoại: 01 (352) 533-8586
di động: 01 (954) 448-2259
fax: 01 (352) 533-7691
www.wesellandre­nt.com
1771 SW 109 PL
Ocala, Florida 34476, United States
Liên lạc với tôi

Immobel